iTrade logo
iTrade CFD

CFD

Най-ефективни борсови сделки за договори за разлика върху акции, фючърси на суровини товаровы и фондови индекси вече са на разположение директно в дома, на екрана на вашия монитор

iTrade
  • CFD са създадени, за да отговарят на потребностите на спекулантите с малък капитал, тъй като за тяхната покупка/продажба е необходимо да депозирате само част от средствата от стойността на базовия актив. По този начин с договори за разлика позволяват значително разширяване на обхвата на дейността на частни лица.

  • CFD

    Договор за разлика в цената (англ. Contract For Difference, CFD) — това е договор между две страни — продавача и купувача за прехвърлянето на разликата между текущата стойност на актива към момента на сключване на договора (откриване на позиция) и неговата стойност в края на действие на договора (затваряне на позиция). Въпреки, че формата на договори за разлика е много подобен на договор за доставка на стоката, но продавачът не е длъжен да притежава истински актив, а купувачът не получава право да претендира за доставка. Ако между първата и втората сделка, цената на актива се увеличава, а след това купувачът ще получи от продавача разликата в цената. Ако цената е спаднала — продавачът ще получи разлика в цената от купувача.