iTrade logo
iTrade Продукти

Продукти

Различни фючърсните контракти на сурово продукти са на разположение на нашата платформа и Вие можете да търгувате със сребро, петрол, злато, кафе, пшеницой и т.н. При това не е задължително физическо взаимодействие с предмет на търговски процес, тъй като всичко се случва от разстояние, и можем направо от платформа

iTrade
  • Продукти

    Тесен разпространение на стойността при покупко-продажба ce потвърждава от точни прогнози-добри позиции, както и извършване на сделки с тях, според им, според тях не се изисква комисионна вноски.

  • Ливъридж ще бъде полезно в областта на търговията на договорите, за повишаване на стойността на търговската позиция за сметка на инструменти за очакваното ниво на доходност или загуба.