iTrade logo
iTrade Криптовалюты

Криптовалюты

Криптовалюта – това е разновидност на цифрови пари, в основата на който лежи технология криптография, т.е. за криптиране на данни. Тя не е физически облик, а съществува само в електронен вид. Нейните основни характеристики – това е анонимността, децентрализация и защита.

iTrade
  • Циркулация на криптовалют вътре в системата се случва директно – без участието на трета страна. Всеки от участниците – абсолютно равна. Никой няма привилегии, независимо от неговия социален и финансов статус.

  • Криптовалюты

    Криптовалюты – това е специален вид на финансовата и статистиката на платежния актив, призван да направи революция финансовата сфера.Криптовалюта не се регулира от Централните банки на страни, а нейният курс не е обвързано с икономиката на някой страни директно.