iTrade logo
iTrade Облигации

Облигации

Облигации — това е всъщност дългови разписки. Ги пуска издаване на компания (или на държавата, тя също може да бъде от емитента), които се нуждаят от пари. Хората купуват облигации и по този начин дават пари на заем от тази фирма, се надява да получи определен доход.

iTrade
  • Специалисти от нашата платформа непрекъснато ce провежда подробен анализ на пазара и последващото изготвяне на прогнози въз основа на него, че ще помогне за провеждането на най-изгодните сделки.

  • Облигации

    Най-издръжливите може да се счита за държавни облигации, например облигации на правителството на САЩ, което освобождава от Министерството на финансите. Тяхната доходност е ниска, въпреки че все още по-висока инфлация.