iTrade logo

ИКОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

Най-актуалните и мощни събития на финансовите пазари, икономическата значимост на промените, които оказва пряко влияние върху ситуацията вътре в него

Лесно и бързо създаване на профил

За създаване на валиден потребителски акаунт на сайта отнема само 2 минути. Трябва да побързаме отваряне на профил, за сега, за да получите максимално привелегий от партньорство с компанията iTrade: бонусна система, висока степен на защита на клиентските средства, както и разнообразни начини за преводи от депозитни сметки.

Отваряне на профил