iTrade logo
iTrade CFD

CFD

Najbardziej skuteczne giełdowe transakcje na kontraktach cfd na akcje, kontrakty terminowe na surowce товаровы i indeksy są teraz dostępne bezpośrednio w domu, na ekranie swojego monitora

iTrade
  • CFD zostały stworzone po to, aby zaspokoić potrzeby giełdowych spekulantów z niskim kapitałem, tak jak dla ich zakupu/sprzedaży należy wpłacić tylko część środków od wartości instrumentu bazowego. W ten sposób kontrakty cfd pozwalają znacznie poszerzyć zakres działalności osób prywatnych.

  • CFD

    Kontrakt na różnicę cen (ang. Contract For Difference, CFD) — jest to umowa między dwiema stronami — kupującym i sprzedającym o przeniesienie różnicy między bieżącą wartość składnika aktywów w momencie zawarcia umowy (otwarcia pozycji) i jego wartością w końcu trwania umowy (zamknięcie pozycji). Chociaż w formie kontrakt na różnicę bardzo podobny kontrakt z dostawą towaru, ale sprzedawca nie jest zobowiązany do posiadania prawdziwym atutem, a kupujący nie otrzyma praw do żądania dostawę. Jeżeli między pierwszym i drugim okazja cena składnika aktywów wzrosła, to kupujący otrzyma od sprzedającego różnicę w cenie. Jeśli cena spadła — sprzedawca otrzyma różnicę w cenie od kupującego.