iTrade logo
iTrade ETF

ETF

ETF to fundusze, które są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych, podobnie akcji. Są to prefabrykowane fundusze inwestycyjne, gdzie każdy może uzyskać dostęp do indeksu lub surowców, zapewniając inwestorom tę samą wydajność, co i główne rynki. Istnieje bardzo szeroki zakres funduszy ETF, które mogą inwestować w soi, drewno i produkty gospodarki leśnej, jak i w indeksie FTSE 100 lub fundusz ETF, śledzący obligacji korporacyjnych

iTrade
  • "Jeśli wyszła jakaś wiadomość, która, twoim zdaniem, powinna wpłynąć na określonym rynku, można z łatwością iść i kupić ETF, który śledzi ten rynek i cieszyć się potencjalnym zyskiem". Deborah Fuhr z BlackRock

  • ETF

    ETF – to najbardziej popularne akcje na giełdzie. Są one w prosty sposób inwestować w indeksy i sektora, nie płaci usługi zarządzającego funduszem.