iTrade logo

Dywidendy

Gdy firma osiąga zysk, to może przydzielić część tego zysku swoim akcjonariuszom w drodze wypłaty dywidendy. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub w drodze emisji dodatkowych akcji lub akcje. Stopa dywidendy dywidenda na jedną akcję podzielona przez cenę akcji.

Symbol
Imię
Ostatni
Zmień
Dywidenda
Plonów
Data Ex-Div
Termin wypłaty