X

Dear clients! Important Notice!

We have temporarily suspended direct customer service of the company due to falling international indices. The unstable situation in the international currency market and stock exchanges forces us to take measures to ensure the safety of our clients' funds. Transactions during the trading of stocks, currencies and commodities are opened and closed with huge losses. Unfortunately, at the moment we cannot provide you with leverage and comfortable trading conditions. Positions are extremely volatile now, so trading can cause a lot of financial damage to clients. In this regard we advise you to close all your trades and do not open new ones. Your funds remain in your personal account complete safe. You will be able to trade when the situation stabilizes.\nThis measure is forced and is aimed solely at saving the customers funds. We are waiting markets and the political situation in the region stabilizes. We apologize for our support team is currently extremely overwhelmed. We will try to respond as quickly as possible and provide all the necessary information for each request. Stay tuned for updated information. Thank you! Emergency support email - [email protected]

iTrade logo

FAAMG Elite Stock Group - водеща до голяма пропаст в производителността

25 август 2020

FAAMG Elite Stock Group - водеща до голяма пропаст в производителността

Според Goldman Sachs делът на мегапопулярната капиталова капитализация представлява почти 25% от S&P 500, но ръководителите на фондове едва ли решават да ги купят или не.

Коалицията FAAMG - Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google Alphabet - доведе до значително увеличение на индекса през лятото, като съставните S&P 500 и Nasdaq вече са на рекордни нива. Независимо от това, стратезите се опасяват, че растежът ще бъде прекомерен и че подобна концентрация в няколко избрани компании би могла да намали акциите, ако някой от технологичните гиганти изпадне.

В единия ъгъл хеджиращите фондове тълпят любителите на растежа. Анализатори, водени от Дейвид Костин, заявиха в петък, че VIP кошницата на хедж фонда Goldman Sachs увеличава позицията на FAAMG, като всички участници, с изключение на Apple, са в челната петица за 12 поредни тримесечия.

От друга страна, взаимните фондове имат значително по-малко тегло в технологичната група. Apple има най-малък брой такива фирми в сравнение с останалия пазар, следван от Microsoft и Amazon. Част от позиционирането им се дължи на ограниченията за концентрация, тъй като взаимните фондове не могат да вместят един тон пари от клиенти в малък набор от имена.

Тази разлика в собствеността на FAAMG вече доведе до клин между представянето на фондациите. Кошницата на хедж фондовете на Goldman Sachs, която проследява най-популярните дългосрочни позиции на хедж фондовете, е нараснала с около 19% спрямо тази година, като победи S&P 500 с 13 процентни пункта.

Взаимните фондове се оказаха много по-лоши. Коша с наднормено тегло на взаимните фондове Goldman е с 1% YTD. Нивото на подценяване на взаимните фондове на компанията, държано от Apple, Amazon и Microsoft през последното тримесечие, нарасна едва 4% за същия период.

Изборът на запаси не е единственият фактор, влияещ на разликата в производителността. Ограниченията на концентрацията на взаимните фондове ерозирали печалбите на компанията с течение на времето, тъй като по-широкият пазар превеждал повече пари в технологични гиганти, а фондовете били принудени да търсят силни имена другаде.

Междувременно хедж фондовете просто последваха пазара и вложиха повече капитал в своите позиции на FAAMG. Въпреки че през второто тримесечие концентрацията на портфейла леко се понижи, плътността на хедж фондовете остава постоянно висока. Според Goldman Sachs, средният хедж фонд държи 67% от дългото си портфолио в топ 10 позиции.

Банката добави, че разделението създава по-голяма пропаст между двата вида фондове. Очарованието на хедж фонда с технологични гиганти доведе до рекордно отдръпване от ценни книжа. Взаимните фондове показват еднакви силни пристрастия към ценни книжа, за да компенсират по-малък дял в имената на FAAMG, заяви Голдман.

Анализаторите добавиха, че ако инвеститорите не преминат към нови стойности и намалят концентрацията на технологиите, ценовият дисбаланс на взаимните фондове ще се отрази на резултатите им през 2020 г.