iTrade logo

Какво ще се случи с икономиката на Русия: прогнозите на анализаторите

07 юли 2020

Какво ще се случи с икономиката на Русия: прогнозите на анализаторите

Според предварителните прогнози на анализаторите спад на руската икономика през 2020 г. приема на 5%, но след последната прогноза на международната рейтингова агенция Fitch показатели паднаха до 5,8%. От страна на може да се твърди, че разликата е малка, но да се обърне внимание на новите цифри все пак необходимо.

 

Статистика дава възможност да се разбере нова посока на руската икономика. Тъй като, ако напълно прочетете Fitch доклад, можем да разберем, че причината за падането е сложна ситуацията с COVID-на 19 и намаляване на производството на петрол. Правителството на РУСИЯ е загрижено от факта, но подобна тенденция се наблюдава във всички страни на света.

 

Максим Петроневич, който е усъвършенстван икономист аналитичен контрол на банка "Откритието" показва, че най-силният стимул, който влияе на спад на икономиката на Русия, са станали поредните ограничения на ОПЕК+ за намаляване на производството на петрол. Ако разглеждаме ситуацията в цифри, това ограничение се прибират от порядъка на 1,5 процентни пункта от БВП.

 

Експертите не се съмняват, че показателите на последната анализатори ще отидат на сайта на Министерството на икономическото развитие, без оглед на други вмъкнат. Но проблемът е, че държавните икономистите не желаят да се рови в характеристиките на пазара на петрол, и за да се разбере това, е достатъчно един прост въпрос: "Какво би било с БВП на РУСИЯ, ако ОПЕК+ не е въвела ограничения?". Отговорът е прост, ако не са били въведени по-тесни рамки в нефтедобыче, а след това пазарните цени на черното злато може значително обвалиться и направа на по-ниско ниво. Затова трябва да се разбере, че действията на ОПЕК+ по никакъв начин не влияят негативно върху БВП, тъй като всичко се случва с точност, да напротив.

Не по-малко интересно изявление на анализаторите от " Фич " е и това, че друг удар върху икономиката ще бъде 2-аз съм на вълна COVID-19. Нататък всичко ще зависи от мерки за стимулиране на икономиката в развитите страни и страните-вносители на вътрешния черното злато.

 

Освен това, след доклада на Fitch данните се публикуват и в МВФ, където по-рано бе посочено, че икономическите показатели потъват на 5,5%. В последния доклад цифра спад съответно 6,6%. Най-положителните прогнози остават в Експедиционният, където миналия път foreshadowed като спадът е с 5%, а сега е на 4,8%.

 

Обобщавайки можем да кажем, че повечето анализатори твърдят, че руската икономика ще бъде в състояние отново да отиде само през 2022 г., тъй като ниските цени на петрола и втората вълна на COVID-19 пречи на много процеси. Само специалисти на Министерството на икономическото развитие виждат светло бъдеще и бърз икономически възход вече в 2021 година.