iTrade logo

Банков сектор на Русия транслирует негативни показатели

26 март 2020

Банков сектор на Русия транслирует негативни показатели

Рейтинговата агенция Fitch Ratings влоши прогнозата за банковия сектор на отрицателна, за седем от осемте проучвания на региона - Русия, както и Украйна, Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларус и Грузия. За банковия сектор в Узбекистан прогнозата остава стабилен.

 

Припомняме ви, че първоначално прогноза е "стабилен", но след като пандемия избухва и на територията на тези държави, Централни банки, са под значителни икономически натиск, на който е била причинена от последиците от въвеждането на мерките за борба с коронавирусом и спада на цените на петрола.

 

Експертите на Fitch Ratings казват - "Степента на натиск върху банките, ще зависи от обхвата и продължителността на рецесията, специфичните рискове за националните икономики и външно финансиране (например, намаляване на цените на петрола, приходите от туризъм или парични преводи), политически мерки на националните власти и бизнес профили на отделните банки". Като такива възможности, за да запази икономиката на тези страни няма, но много ще зависи от това, да подкрепи банките, държавата и акционерите.

 

Освен това, рентабилността на банките значително се понижи поради ограничения размер на новите кредити и високите разходи за покритие на рисковете. Качеството на активите на банките ще намалее поради забавянето на икономиката и на голямо количество доларови заеми на фона на спад на националната валута, но в Русия, в по-малка степен, каза Fitch. В последните години на власт активно да провежда политиката на дедолларизации и на този етап РУСИЯ това е въпрос на полза.

 

Анализатори твърдят, че пандемия и спад в цените на петрола ще стане причина за "кредитния шок" за банковия сектор на Русия. Дори и в ситуация на умерен стрес-сценарий банките ще бъдат принудени да увеличат резервите в случай на загуба и по този начин намаляване на печалбата на 10%. При най-негативен сценарий те могат да се сблъскат със загуба на 870 милиарда рубли.

 

Централната банка вече обяви мерки в подкрепа на банките и техните кредитополучатели. За кредитните институции временно отменя изискванията за надбавкам до капитал, те ще получат обезщетения при преоценка на акции и облигации в портфейлите, рязко cheapened поради срива на пазарите, както и да бъде в състояние да прилага стария курс на рублата при изчисляването на основните нормативни. Централната БАНКА и правителството работят над следващата вълна отпуснеш.