iTrade logo

Bloomberg: растежът на световната икономика ще се забави

24 март 2020

Bloomberg: растежът на световната икономика ще се забави

Има четири сценария за развитие на събитията след края на флаш коронавируса, но ги обединява едно нещо - растеж на световната икономика ще се забави. При условие, че най-негативни последици, растежа на БВП в световен съвсем смалено до нула, а общите щети ще бъде около 2,7 трилиона USD.

 

Експертите на Bloomberg предвещават, че се дължи на пандемия коронавируса световната икономика ще загуби много повече, отколкото се е очаквало. В своето изследване експертите са описали четири сценария за развитие на глобалната икономика. Анализаторите на Bloomberg показват, че загубите могат да бъдат равносильными показатели за БВП на Великобритания.

 

Основните и по-позитивен сценарий предполага следващия ход на събитията: Китай бързо поема контрола над огнище на болестта (която, всъщност, вече се е случило) и се опитва да се възстанови от последиците на вече през второто тримесечие. Следователно, влиянието на световната икономика ще бъде по-сдържан.

 

Вторият вариант на развитие на събитията по-малко радостни. Сценарий предполага, че Китай не може бързо да се справят с коронавирусом, поради което БВП значително ще падне надолу. Освен това, вирусът ще нанесе окончателен удар на икономиките на Италия, Южна Корея, Франция и Германия. Според оценки на експерти, при този сценарий икономическият растеж ще се забави до 2.3% през 2020 г. в сравнение с предвидими още преди появата на коронавируса 3,1%.

 

Третият сценарий се предполага, че в остър пристъп ще започнат да се случи на всички страни, в които се съобщава за случаи на инфекция, тук са: Великобритания, Канада, САЩ, Бразилия и Индия. Това ще сочи към това, че растежът на десетте най-големи световни икономики значително ще се забави, тъй като те са, те ще се хвърлят всички сили за противодействие на епидемията. При този сценарий растежът на глобалната икономика през 2020 г. ще падне до 1,2%, Еврозоната и Япония впадут в рецесия, а американската икономика ще намалее до 0,5%.

 

Четвъртият сценарий е най-отрицателна. Експерти предполагат, че при глобална пандемия (която вече се наблюдава в повечето страни), световната икономика ще загуби от порядъка на 2,7 трилиона USD, общият ръст на световния БВП смалено до нулеви показатели.

 

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, при сценарий по-обширно разпространение на коронавируса растежа на глобалната икономика през 2020 г. може да се забави два пъти, се понижи с 1,5 процентни пункта до 1,4–1,5%. Ако светкавица ще бъде локализирана, растеж на световната икономика химическата рота стават взводове до 2,4%, прогнозират експерти.

 

Анализатори на Bank of America от своя страна предупреди, че до 2020 г. за световната икономика ще се превърне в най-лошото от времето на края на световната икономическа криза през 2009 година. Според техните оценки, включително и поради забавянето на икономиката на Китай темповете на световния икономически растеж в края на годината ще намалее до 2,8%.