X

Dear clients! Important Notice!

We have temporarily suspended direct customer service of the company due to falling international indices. The unstable situation in the international currency market and stock exchanges forces us to take measures to ensure the safety of our clients' funds. Transactions during the trading of stocks, currencies and commodities are opened and closed with huge losses. Unfortunately, at the moment we cannot provide you with leverage and comfortable trading conditions. Positions are extremely volatile now, so trading can cause a lot of financial damage to clients. In this regard we advise you to close all your trades and do not open new ones. Your funds remain in your personal account complete safe. You will be able to trade when the situation stabilizes.\nThis measure is forced and is aimed solely at saving the customers funds. We are waiting markets and the political situation in the region stabilizes. We apologize for our support team is currently extremely overwhelmed. We will try to respond as quickly as possible and provide all the necessary information for each request. Stay tuned for updated information. Thank you! Emergency support email - [email protected]

iTrade logo

В правителството одобри облекчение за проекти в Арктика

31 Януари 2020

В правителството одобри облекчение за проекти в Арктика

В четвъртък, на 30 януари, правителството одобри поредица от сметки за облекчения за инвеститори, които планират да реализират нови проекти в Арктика. Въз основа на последните данни, всяка регистрирана в Арктика фирма или предприемач, готов да стартирате нов проект и да инвестира не по-малко от 10 млн. евро. в някоя територията на Арктика зона, ще получат статут на пребиваване, който ще даде на редица данъчни и неданъчни преференции.

 

Новият законопроект включва именно тези облекчения за Арктика, които се прилагат към:

  • добив на въглеводородните суровини в срок на годност;
  • добив на въглеводородните суровини в континенталната част;
  • производство на МЕТАН и газохимии;
  • изграждането на пристанища, промишлени предприятия и други стратегически обекти.

 

Льготников разделени в няколко категории. За първата категория предвиждат разширение на самия преференциално третиране на данъчно облагане, срок на годност, при която залог по време на производството на петрол ще достигне 5% и ще действа в продължение на 15 години.

 

Глава Минвостокразвития Александър Вълков обяснява - "с оглед на предложените от нас данъчни облекчения — по оценки на министерството на Енергетиката — ще бъдат пуснати най-малко пет проекта с инвестиции на 1,77 милиарда евро. Нашите законопроекти предвиждат разпространението на обезщетения за цяла Арктика, а също и производството на газохимии, която в Арктика днес липсва. По оценка на министерството на Енергетиката, тези преференции ще пусне три проекта с инвестиции на 2,9 милиарда евро.".

 

Втората преференциална група предоставя на инвеститорите на сушата. Те ще реализират своите проекти в източната част на Арктика, там, където има добър ресурсен потенциал, но усвояването й в текущите данъчни условия непривлекателни, тъй като доходността от инвестицията под нулата.

 

Нататък Кози обяснява - "за такива проекти ние предвиждаме нова, пета категория депозити в рамките на данък за допълнителен доход, което включва ДАНЪК 0% в рамките на първите 12 години, от 13 години до 17 години — фаза на изхода на пълно работно време MET. В резултат на това ще получим стартирането на три нови големи находища с инвестиции от порядъка на 10 милиарда евро.".

 

Освен това, в новия пакет законопроекти са предвидени облекчения и за тези проекти, които нямат отношение към добив. Има пакет от помощи, която е насочена към развитие на инфраструктурата, в нея е включено изграждането на пристанища и промишлени предприятия. На инвеститорите се предлага нулева ставка за данък печалба в рамките на десет години.

 

Александър Крутиков, който е заместник-началник на Минвостокразвития, говори за това, че министерството се надява, че пакет от законопроекти за развитието на Арктика заработи през юли 2020 г., продължава, - "да се надяваме, че ще успее да вземе пакета с документи в ускорен режим".