iTrade logo

В правителството одобри облекчение за проекти в Арктика

31 Януари 2020

В правителството одобри облекчение за проекти в Арктика

В четвъртък, на 30 януари, правителството одобри поредица от сметки за облекчения за инвеститори, които планират да реализират нови проекти в Арктика. Въз основа на последните данни, всяка регистрирана в Арктика фирма или предприемач, готов да стартирате нов проект и да инвестира не по-малко от 10 млн. евро. в някоя територията на Арктика зона, ще получат статут на пребиваване, който ще даде на редица данъчни и неданъчни преференции.

 

Новият законопроект включва именно тези облекчения за Арктика, които се прилагат към:

  • добив на въглеводородните суровини в срок на годност;
  • добив на въглеводородните суровини в континенталната част;
  • производство на МЕТАН и газохимии;
  • изграждането на пристанища, промишлени предприятия и други стратегически обекти.

 

Льготников разделени в няколко категории. За първата категория предвиждат разширение на самия преференциално третиране на данъчно облагане, срок на годност, при която залог по време на производството на петрол ще достигне 5% и ще действа в продължение на 15 години.

 

Глава Минвостокразвития Александър Вълков обяснява - "с оглед на предложените от нас данъчни облекчения — по оценки на министерството на Енергетиката — ще бъдат пуснати най-малко пет проекта с инвестиции на 1,77 милиарда евро. Нашите законопроекти предвиждат разпространението на обезщетения за цяла Арктика, а също и производството на газохимии, която в Арктика днес липсва. По оценка на министерството на Енергетиката, тези преференции ще пусне три проекта с инвестиции на 2,9 милиарда евро.".

 

Втората преференциална група предоставя на инвеститорите на сушата. Те ще реализират своите проекти в източната част на Арктика, там, където има добър ресурсен потенциал, но усвояването й в текущите данъчни условия непривлекателни, тъй като доходността от инвестицията под нулата.

 

Нататък Кози обяснява - "за такива проекти ние предвиждаме нова, пета категория депозити в рамките на данък за допълнителен доход, което включва ДАНЪК 0% в рамките на първите 12 години, от 13 години до 17 години — фаза на изхода на пълно работно време MET. В резултат на това ще получим стартирането на три нови големи находища с инвестиции от порядъка на 10 милиарда евро.".

 

Освен това, в новия пакет законопроекти са предвидени облекчения и за тези проекти, които нямат отношение към добив. Има пакет от помощи, която е насочена към развитие на инфраструктурата, в нея е включено изграждането на пристанища и промишлени предприятия. На инвеститорите се предлага нулева ставка за данък печалба в рамките на десет години.

 

Александър Крутиков, който е заместник-началник на Минвостокразвития, говори за това, че министерството се надява, че пакет от законопроекти за развитието на Арктика заработи през юли 2020 г., продължава, - "да се надяваме, че ще успее да вземе пакета с документи в ускорен режим".